Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

Datert: 22.05.2014
Spørsmålet er trukket tilbake

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Statsråden har nå utsatt tidspunktet for avvikling av Bodø som operasjonsbase for QRA med F-16, til ut flyets levetid. I svar på skriftlig spørsmål nr. 332 (2013-2014) 10. februar 2014 understreker statsråden behovet for kontinuerlig luftfartsdrift i Bodø og dialog med involverte aktører.

Hvilke konsekvenser får utsatt avvikling for overføring av flyplassen fra Forsvaret til Avinor?


Les hele debatten