Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

Om statsråden nå vil igangsette strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for gudbrandsdølene som nok en gang blir hardt rammet av oversvømmelse

Datert: 26.05.2014
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 04.06.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Også denne våren er grunneiere i Gudbrandsdalen hardt rammet av oversvømmelse fra Gudbrandsdalslågen. På 60-tallet ble det innført forbud mot uttak av grus fra lågen. Det har ført til at elva mange steder nå er så grunn at den eneste veien vannet kan ta, er ut på jorder og eiendommer utenfor elveløpet. Det vil ta flere år før forvaltningsplanen med tiltak er ferdigstilt og tiltak utført.

Vil statsråden nå igangsette strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for gudbrandsdølene som nok en gang blir hardt rammet?


Les hele debatten