Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om statsråden vil be UDI samarbeide med kommunene for å finne bedre løsninger på plassering av mottaksklasser

Datert: 27.05.2014
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 04.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I kommuner som Oslo plasseres ofte mottaksklasser på skoler hvor det er en høy andel elever med minoritetsbakgrunn. Dette kan gå ut over mulighetene til å få et norskspråklig skolemiljø i lek, læring og samvær til beste både for elevene i mottaksklasser og elevene som går på skolen fra før. Denne situasjonen oppstår særlig i byer hvor det er relativt kort avstand mellom skoler med høy og lav minoritetsandel.

Vil statsråden be UDI samarbeide med kommunene for å finne bedre løsninger på plassering av mottaksklasser?


Les hele debatten