Spørretimespørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til kunnskapsministeren

Om hva som er statsrådens klare tidsfrist for overgang til en femårig grunnskolelærerutdanning

Datert: 27.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): I behandlingen av stortingsmeldingen 'På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen' (Meld. St. 20 (2012-2013)) foreslo de nåværende regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet at det skal stadfestes en klar tidsfrist for overgang til en femårig mastergradsbasert grunnskolelærerutdanning.

Nå har Høyre og Fremskrittspartiet hatt regjeringsmakt i en hel stortingssesjon, og mitt spørsmål er derfor: Hva er statsrådens klare tidsfrist for overgang til en femårig grunnskolelærerutdanning?


Les hele debatten