Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren

Om hvilke forbedringer statsråden har gjort i barnehagelærerutdanningen for å styrke kompetansen til barnehageansatte gjennom etter- og videreutdanning og styrke rekrutteringen til og forbedre innholdet i førskolelærerutdanningen

Datert: 28.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): I Høyres program står det at Høyre vil styrke kompetansen til barnehageansatte gjennom etter- og videreutdanning og styrke rekrutteringen til og forbedre innholdet i førskolelærerutdanningen. Velgerne som stemte på Høyre ønsker å få styrket kvaliteten i barnehagene gjennom å sikre pedagogtettheten, utdanne flere pedagoger og styrke etter- og videreutdanningen for de ansatte i barnehagene.

Hvilke forbedringer har statsråden gjort i barnehagelærerutdanningen?


Les hele debatten