Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Om hva statsråden vil svare ESA og Oslos befolkning etter brev hvor ESA advarer regjeringen om at den vil kunne reise sak for EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitetsdirektivet om ikke regjeringen legger frem en plan for å gjøre noe med den helseskadelige luftkvaliteten som finnes i flere byer

Datert: 21.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I brev av 26. mars 2014 advarer ESA regjeringen om at den vil kunne reise sak for EFTA-domstolen for brudd på luftkvalitetsdirektivet om ikke regjeringen legger frem en plan for å gjøre noe med den helseskadelige luftkvaliteten som finnes i flere byer, men særlig i Oslo. Så langt har ikke regjeringen vist vilje til å gjøre noe med hovedproblemet, som er biltrafikken, men prioriterer i stedet utbygging av ny inntil 14-felts E18 som vil forverre helseproblemene.

Hva svarer statsråden ESA og Oslos befolkning?


Les hele debatten