Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Om statsministeren har presisert at frihandelsavtalen mellom Norge og Israel gjelder for Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser, og ikke for varer produsert av Israel på okkupert område

Datert: 28.05.2014
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 04.06.2014 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Da den israelske presidenten besøkte Norge, sa statsministeren at hun ville øke handelen med Israel.

Ble det presisert at frihandelsavtalen mellom Norge og Israel gjelder for Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser, og ikke for varer produsert av Israel på okkupert område, hvis ikke, hva gjør regjeringen konkret for å presisere overfor israelske myndigheter at frihandelsavtalen ikke gjelder for varer produsert i folkerettsstridige israelske bosettinger?


Les hele debatten