Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Om hvilke konkrete tiltak som har kommet ut av regjeringens dialog med KS for å finne nødvendige grep for å heve statusen ved læreryrket, og om statsråden synes at han i samarbeid med KS har lyktes i å heve statusen ved læreryrket

Datert: 28.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): I behandlingen av stortingsmeldingen 'På rett vei - Kvalitet og mangfold i fellesskolen' foreslo Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre at 'Stortinget ber regjeringen i dialog med KS finne nødvendige grep for å heve statusen ved læreryrket'.

Hvilke konkrete tiltak har kommet ut av regjeringens dialog med KS, og synes statsråden at han i samarbeid med KS har lyktes i å heve statusen ved læreryrket?


Les hele debatten