Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Om hvilke konkrete tiltak statsråden har satt i verk for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen, og om hvor mye tid har dette frigjort for lærerne

Datert: 28.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Høyre gikk til valg på å 'medvirke til at andre yrkesgrupper i skolen frigjør tid til lærere og skoleledelse'. Under behandlinga av stortingsmeldinga 'På rett vei - kvalitet og mangfold i fellesskolen' ba Høyre sammen med Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti regjeringa om å 'legge fram forslag med konkrete tiltak for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen'.

Hvilke konkrete tiltak har statsråden satt i verk for å øke innslaget av andre yrkesgrupper i skolen, og hvor mye tid har dette frigjort for lærerne?


Les hele debatten