Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til statsministeren

Om hvorfor statsministeren mener det er viktigere med skattekutt enn å satse på barnehage, skole og eldreomsorg

Datert: 28.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av statsminister Erna Solberg

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Etter at regjeringen la fram kommuneproposisjonen for 2015 har mange kommuner varslet at de blir nødt til å kutte i sine budsjetter. Det er flere årsaker til det.

For det første: Når etterspørselen etter barnehageplasser øker, får kommunene ikke betalt for det.

For det andre: Den kommuneøkonomien som regjeringen legger opp til for neste år, dekker knapt nok regningene for befolkningsvekst, flere eldre, pensjon, nye oppgaver som regjeringen ønsker at kommunene skal gjøre, og kostnadsvekst i barnevern og spesialundervisning. Alt dette er regninger som til sammen beløper seg til nærmere 5 mrd. kr.

For det tredje går skatteinntektene til kommunene ned i stedet for opp for første gang på mange år, uten at det kompenseres fra regjeringens side.

Det betyr at det mangler inntil 1 mrd. kr for at kommuneopplegget skal gå i null. Det er med andre ord for lite penger.

Eller som leder av KS, Gunn Marit Helgesen, sier om barnehagefinansieringen:

«Den underfinansieringen som det nå bevisst legges opp til, tvinger kommunene til å kutte i andre viktige oppgaver».

Eller som finansbyråd i Bergen, Liv Røssland, fra Fremskrittspartiet, sier om kommuneopplegget:

«Dette er meldinger som er veldig alvorlige for Bergen kommune, samlet fremviser de at vi får 150 – 180 millioner kroner mindre neste år. For oss er dette ikke lystelig».

Det vi nå ser, er konsekvensene av regjeringens politikk. Det er satsing på én ideologisk kjepphest, nemlig skattekutt, framfor å sikre en god skole og eldreomsorg.

Alle valg har en pris. Velferdskutt er prisen for skattekutt. I år bevilget regjeringen mellom 8 og 9 mrd. kr i skattekutt til dem som har mest fra før. Kun halvparten så mye vil regjeringen bruke til vekst i de frie inntektene i kommunene. Mitt spørsmål er derfor: Hvorfor mener statsministeren det er viktigere med skattekutt enn å satse på barnehage, skole og eldreomsorg?


Les hele debatten