Muntlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til statsministeren

Om hva statsministeren vil gjøre for å øke statens bidrag og innsats overfor berørte lokalsamfunn og regioner, og om statsministeren mener at statens innsats i dag er samordnet godt nok i slike sammenhenger

Datert: 28.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av statsminister Erna Solberg

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Igjen opplever innlandet flom og store skader, som i 2013 og i 2011. Klimaendringer gjør at flommer kommer langt tettere enn tidligere. Dette representerer en stor og gjentakende belastning, først og fremst for menneskene som rammes, men det er også tungt å skulle håndtere for kommunene det gjelder, for fylkeskommuner med veiansvar og andre instanser. Jeg vet at det er et godt samarbeid mellom NVE og flomrammede kommuner om gjennomføring av tiltak, men NVE har ikke økonomien som skal til for å gjøre alt som trengs fra den ene til den andre flommen, og kommunene og fylkeskommunene får det knalltøft med å skaffe midlene som trengs. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å bevilge 50 mill. kr mer til arbeidet med flom, knyttet til det som skjedde i 2013. Alt hjelper jo, men dette er langt fra nok, og nå står store områder igjen under vann. Hva vil statsministeren gjøre for å øke statens bidrag og innsats overfor berørte lokalsamfunn og regioner? Og mener statsministeren at statens innsats i dag er samordnet godt nok i slike sammenhenger?


Les hele debatten