Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

Om hvorfor finansministeren ikke kommer med forslag til endringer på de innførte kutt i permitteringsordningene i det reviderte budsjettet

Datert: 04.06.2014
Besvart: 04.06.2014 av finansminister Siv Jensen

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Jeg har et spørsmål til finansministeren, og det handler om revidert nasjonalbudsjetts mulighet til å fange opp stemninger og gjøre endringer midtveis i et år.

Da vi diskuterte budsjettet i fjor, påpekte vi fra opposisjonen at kuttene og innstrammingen i permitteringsordningene var dårlig planlegging for det året vi hadde foran oss. Statsråden avviste den kritikken, innførte kutt i permitteringsordningene og sa i budsjettdebatten:

«Vi kan ikke lage budsjettet basert på stemning – vi lager budsjettet basert på fakta. Derfor vil regjeringen følge situasjonen nøye fremover og komme med forslag til endringer i revidert, hvis situasjonen skulle endre seg.»

Spørsmålet er da: Har situasjonen endret seg? Har vi gått fra stemning til fakta – på dette området og på en del andre områder? Barnehageområdet var et lignende tilfelle som vi var urolige for, men hvor statsråden følte at hun hadde god oversikt over hva som kom. Nå har regjeringen presentert forslaget til revidert. Det er ikke endringer verken for barnehager eller i permitteringsregelverket. Under finanskomiteens høring om revidert budsjett kom LO og NHO med en samlet kritikk av at innstrammingene ikke ble foreslått reversert. Byggenæringens Landsforening skriver i sitt innspill til komiteen, bl.a.:

«Det er svært skuffende at regjeringen ser bort fra at partene i arbeidslivet står samlet når det gjelder reversering av innstrammingene i permitteringsregelverket som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2014. Innstrammingene har ført til flere oppsigelser, skaper uforutsigbarhet for de ansatte og er en ytterligere belastning spesielt for små og mellomstore bedrifter. (…) Offentlig statistikk bekrefter denne utviklingen.»

Regjeringen varsler selv om noe svakere vekst og økende arbeidsledighet i revidert nasjonalbudsjett. Jeg har besøkt bedrifter som nå sier opp folk fremfor å kunne permittere den og slik sett beholde arbeidskraften. Ut fra det som synes å være en endring i situasjonen fra i høst, er det naturlig å spørre statsråden: Hvorfor gjør ikke finansministeren det hun sa i forbindelse med statsbudsjettet, og kommer med forslag til endringer på dette området i det reviderte budsjettet?


Les hele debatten