Muntlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til fiskeriministeren

Om fiskeriministeren ser det samme som fiskeindustriarbeiderne og flere fiskeriindustrieiere, at fiskelandingen av fersk fisk ville gitt mer sysselsetting, mindre permitteringer og bedre lønnsomhet

Datert: 04.06.2014
Besvart: 04.06.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): Mine tanker og mitt spørsmål går til fiskeriministeren – så du kan roe deg ned, som vi sier.

Fiskeriministeren er interessert i og ønsker å forbedre lønnsomheten, bl.a. med å strukturere og tillate båter under elleve meter å kjøpe seg opp og slå seg sammen.

Arbeids- og sosialkomiteen kom i natt tilbake fra en todagers tur på Finnmarkskysten, og jeg har inntrykk av at den ramsalte sjøluften henger igjen i både nesen og i hodet. På den turen var vi bl.a. på Nordvågen AS, Norsra AS, et anlegg utenfor Honningsvåg. Der fikk vi se at fisken som var fisket – kystflåten har nå fisket nesten hele kvoten, de har ikke mer kvote igjen – lå i iskassen, og den vibrerte i fiskekjøttet, så fersk var den. Bak fabrikken sto trailerne med motorene i gang og brommet, og var klare til å kjøre ned til Frankrike til et økende prismarked. Det var stor etterspørsel, så det så veldig bra ut. Men arbeiderne var nå permittert, det var ikke mer kvote igjen, så de har behov for å få mer råstoff.

Vi reiste til Hammerfest i går og var på Aker Seafoods anlegg i Rypefjord. Det samme problemet var der: Det er nå sagt opp 50 stykker – det er bare 50 stykker igjen. Arbeiderne var fortvilte. Som de sier der også: De kunne ha produsert mer.

Samtidig vet vi det – fra stua mi der jeg jeg bor, ser jeg frysetrålerne, jeg ser bare svartrøyken av dem: De reiser sørover til fryselagrene for å sende den rundfrosne fisken om bord til Kina.

Da er spørsmålet til fiskeriministeren: Ser fiskeriministeren det samme som fiskeindustriarbeiderne og flere fiskeriindustrieiere, at fiskelandingen av fersk fisk ville gitt mer sysselsetting, mindre permitteringer og bedre lønnsomhet?


Les hele debatten