Spørretimespørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kulturministeren

Om på hvilken måte statsråden og hennes departement vil bidra til å sikre den nasjonale funksjonen språksamlingene og den digitale ordboktjenesten har

Datert: 02.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Språkpolitikk er en viktig del av kulturpolitikken. Debatten vedrørende en endring i organiseringen av språksamlingene og den digitale ordboktjenesten ved Universitetet i Oslo har illustrert at koordineringen mellom ulike departement i språksaker kan fortone seg noe uklar.

Uavhengig av framtidig organisering av språksamlingene og ordboktjenesten, på hvilken måte vil statsråden og hennes departement bidra til å sikre den nasjonale funksjonen disse innehar?


Les hele debatten