Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden kan gjera greie for kva departementet gjer for å auke talet på soningsoverføringar av utanlandske domfelte til heimlandet deira

Datert: 08.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Soningsoverføring av utanlandske domfelte til heimlandet deira er viktig for at Kriminalomsorga skal kunne bruke ressursane sine best mogleg.

Kan statsråden gjera greie for kva departementetet gjer for å auke talet på soningsoverføringar?


Les hele debatten