Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om hva som er statsrådens plan for en helhetlig og tilgjengelig kartlegging av norsk natur

Datert: 09.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I Norge mangler vi i dag kunnskap om naturen vår. Det anslås av SABIMA at hele 3/4 av de mest verdifulle naturområdene i Norge ikke er lokalisert. Ofte oppdages truede arter og naturtyper sent i en arealplanprosess, noe som stopper eller forsinker, frustrerer og fordyrer arbeidet for alle parter. Naturkartlegging er dermed en fornuftig investering i samferdsel, boligutbygging og næringsutvikling, og vil gi forutsigbarhet i arealplanleggingen.

Hva er statsrådens plan for en helhetlig og tilgjengelig kartlegging av norsk natur?


Les hele debatten