Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at en 25-åring som ble rammet av et virus som gjorde ham lam fra halsen og ned, opplever et kommunalt system som er mer opptatt av spissfindigheter enn å finne gode helhetlige løsninger som hjelper ham, og hva statsråden vil gjøre for ham og andre i hans situasjon

Datert: 14.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Kay Rune (42) fra Arendal ble som 25-åring rammet av et virus som gjorde ham lam fra halsen og ned. Han opplever et kommunalt system som er mer opptatt av spissfindigheter enn å finne gode helhetlige løsninger som hjelper ham i hans hverdag. Denne problemstillingen har vært behørig belyst blant annet gjennom flere reportasjer i Agderposten, uten at det ser ut til å hjelpe.

Hva vil statsråden gjøre for at han og andre i hans situasjon skal kunne leve et verdig liv uten å måtte kjempe mot byråkrati og rigide regler?


Les hele debatten