Muntlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om at kutt i bevilgninger til de frivillige organisasjonene i Landbruksdepartementets budsjett svekker viktige organisasjoners arbeidsvilkår, og hvorvidt dette er å styrke frivillig sektor i Norge

Datert: 15.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Formue har stått sentralt i den politiske debatten i lang tid, og mange vil hevde at frivilligheten og de frivillige organisasjonene er den kanskje viktigste delen av vår nasjonalformue. Alle, også i regjeringsplattformen, går sterkt inn for at frivilligheten i Norge bør få bedre arbeidsvilkår. Vi bør styrke frivilligheten, fordi det bidrar til både mobilisering og viktige elementer i demokratibyggingen og skaper rekruttering på mange slags felter der vi har behov for rekruttering. Reaksjonene er derfor sterke på regjeringens forslag til statsbudsjett, hvor man på mange områder foretar betydelige kutt og også forverringer av de frivilliges arbeidsvilkår. Ungdomsorganisasjonene har reagert, mange separate frivillige organisasjoner og studieforbund som får betydelige kutt, har reagert, og i dag skal folkehøgskolene demonstrere utenfor Stortinget.

Hver statsråd har sitt ansvar på dette området, og jeg har lyst til å stille spørsmål til landbruksministeren. Hvert departement har en betydelig rolle å spille for å bidra til at det frivillige er med på sin sektor, og vi opplever også i budsjettforslaget fra Landbruksdepartementet at man faktisk velger å kutte betydelig i bevilgninger til de frivillige organisasjonene, over 15 pst. Det svekker mange viktige organisasjoners arbeidsvilkår. Mitt spørsmål til landbruksministeren er: Er det dette som er å styrke frivillig sektor i Norge?


Les hele debatten