Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorvidt statsråden kan garantere at personer som har rett til bostøtte etter dagens ordning, skal få den samme støtten når den nye ordninga som er lagt frem i statsbudsjettet trer i kraft

Datert: 15.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Vi har nettopp fått statsbudsjettet, og det er alltid spennende lesning. Ett av punktene jeg alltid ser fram til med stor spenning, er den sosiale profilen på budsjettet. Noe av det som er mest meningsfylt som politiker, i alle fall i et land som er så fantastisk godt som Norge, er å se hva mer vi kan gjøre for å hjelpe de aller mest sårbare i samfunnet. Jeg må si at jeg synes ikke det er helt urimelig at karakteristikken «en omvendt Robin Hood» er brukt om budsjettet. Det er noen tiltak som er gode for de fattigste. For eksempel er inntektsgraderte satser – som gjør at de fattigste skal betale litt mindre – i barnehagen bra. Men det å ta barnetillegget fra uføre, å kutte overgangsstønaden for enslige forsørgere eller f.eks. å doble det man må tjene før man har rett på sykepenger eller foreldrepenger, er ikke bra.

Jeg ser fram til tøffe forhandlinger med arbeidsministeren, men siden han ikke er her i dag, ønsker jeg å stille spørsmål til kommunalministeren. Han har ansvaret for en annen ordning, nemlig bostøtten. Bostøtte er en ordning man får etter inntekt. Etter den nye uførereformen vil brutto inntekt øke, men utbetalinga vil være den samme. Man skatter som lønnstaker i stedet for som pensjonist.

Jeg har en god bekjent hjemme. Han er ung ufør, han har Downs syndrom. Han sliter og står på i et varig tilrettelagt arbeid og har akkurat fått kjøpt seg leilighet. Han er nok en av dem som vil slite med dette budsjettet.

Men det man også er bekymret for hjemme, er bostøtten. Hva vil denne tekniske endringa som gjør at man egentlig får en høyere bruttoinntekt, men får det samme utbetalt, gjøre med bostøtten? Jeg ser at kommunalministeren har gjort noen grep i statsbudsjettet for å forebygge – nettopp for at når man tjener det samme, skal man også få bostøtte. Jeg er samtidig litt usikker på om dette er treffsikkert nok. Det er også store bekymringer ute.

Jeg vil spørre om statsråden kan garantere at personer som har rett på bostøtte etter dagens ordning, skal få den samme støtten når den nye ordninga trer i kraft.


Les hele debatten