Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at det sterke målstyringsregimet ikke skal svekke tilliten til resultatene og forhindre at kunstig karaktersetting i skolen tilslører virkeligheten

Datert: 15.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Norsk Lektorlag melder om at i en fersk medlemsundersøkelse sier 57 prosent av lektorene at de har følt et press fra skoleledelsen om å gi elever standpunktkarakterer til tross for høyt fravær. I boka 'Bak fasaden i Osloskolen' kommer forfatter Malkenes med kritikk av at resultatfokuset fører til at lærerne senker kravene til å sette toppkarakterer.

Hva vil statsråden gjøre for at det sterke målstyringsregimet ikke skal svekke tilliten til resultatene og forhindre at kunstig karaktersetting tilslører virkeligheten?


Les hele debatten