Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om hvilke rutiner regjeringen har etablert for å sikre at ulik implementering av EU-regelverk ikke skaper nye grensehindre

Datert: 15.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Nedbygging av grensehindre og tiltak for å unngå at nye hindringer oppstår, er et prioritert område i det nordiske samarbeidet. Erfaringene viser imidlertid at ulik implementering av EU-regelverk i de nordiske landene fører til nye grensehindre.

Hvilke rutiner har regjeringen etablert for å sikre at ulik implementering av EU-regelverk ikke skaper nye grensehindre?


Les hele debatten