Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan det statsråden sa i vår om at alle skal ha et trygt hjem, henger sammen med de store kuttene nettopp for familier med barn, som har minst inntekt

Datert: 15.10.2014
Besvart: 15.10.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mitt spørsmål går til kommunal- og moderniseringsminister Sanner.

De som har fått de største kuttene i årets budsjett, er familier der forsørgeren er ufør, arbeidsløs og de som har unger. De har fått store kutt i sin familieøkonomi fordi man fjerner barnetillegget for dem med minst trygd. Det er opptil 28 000 kr i året. I tillegg kutter man inntekten for aleneforsørgere under utdanning. Det er mange andre kutt også, det er et mønster i dette. Men felles for alle disse familiene som har unger, er at de må ha et sted å bo, og kommunalministeren sa i vår da han holdt tale for Husbanken, at regjeringen skal sikre trygge hjem til alle. Ministeren vet også, som han sa da, at det er veldig mange av de familiene som sliter med et sted å bo, som har unger. Når barn ikke bor bra, skal alarmklokkene ringe, sa statsråden i det innlegget. Og så sa han at det er behov for å forsterke innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra.

I tidligere runder i dag har han henvist til bostøtte og til hva kommunene skal gjøre. Jeg har kikket i budsjettet der også. Der er det altså kutt på 190 mill. kr på bostøtten, og det er halvering av kompetansetilskuddet som kommunene skal drive det boligsosiale arbeidet med, som regjeringen også nå sier skal styrkes. Jeg vil spørre statsråden, når han nå gjør mange barnefamilier fattige og utrygge: Hvordan henger det han sa i vår om at alle skal ha et trygt hjem, sammen med de store kuttene nettopp for familier med barn, som har minst inntekt?


Les hele debatten