Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til fiskeriministeren

Om hvorvidt det i forbindelse med den varslede stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen er nedsatt et utvalg for å vurdere hvordan kommunene skal få en langsiktig og stabil andel av verdiskapingen knyttet til havbruk

Datert: 16.10.2014
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 22.10.2014 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): I spørretimen 15. oktober 2014 stilte jeg spørsmål til statsråden om hvorvidt det er nedsatt et utvalg for å vurdere hvordan kommunene skal få en langsiktig og stabil andel av verdiskapingen knyttet til havbruk, slik et flertall i næringskomiteen ga uttrykk for i fjorårets budsjettinnstilling. Statsråden svarte at det nå gjøres en analyse av om man skal innføre arealavgift, og at svar vil komme i den varslede stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen.

Er det i denne forbindelse nedsatt et utvalg slik Stortinget forutsatte?


Les hele debatten