Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Om at regjeringen har varslet at de vil forlenge innkrevingstiden for bompenger på E18 i Vestfold med 5 år, og hvordan dette samsvarer med løftet om at mer bompenger skal gå til veibygging og mindre til finansiering og innkreving av bompenger

Datert: 16.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Regjeringen har varslet at de vil forlenge innkrevingstiden for bompenger på E18 i Vestfold med 5 år. TV2 har gjennom flere oppslag dokumentert at dette vil kunne øke bompengeregningen til næringslivet og bilister totalt sett med 1,4 mrd. kroner gjennom økte finansierings- og innkrevingskostnader.

Hvordan samsvarer dette med løftet om at mer bompenger skal gå til veibygging og mindre til finansiering og innkreving av bompenger?


Les hele debatten