Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hva økt bevilgning til opplæring innen miljøbehandling og til utvikling av tiltak for aktivitet og kultur i omsorgstjenestene innebærer, og hvordan det erstatter den kulturelle spaserstokken

Datert: 16.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): 6. mai i år sa helseministeren at den kulturelle spaserstokken er en god ordning som vil videreføres. I statsbudsjettet for 2015 er den fjernet. I 2014 fikk fylkeskommunene 30,8 mill. kroner gjennom den kulturelle spaserstokken.

Kan statsråden gi en konkretisert oversikt over hva 15,4 mill. kroner i økt bevilgning til opplæring innen miljøbehandling og til utvikling av tiltak for aktivitet og kultur i omsorgstjenestene innebærer, og forklare hvordan det erstatter den kulturelle spaserstokken?


Les hele debatten