Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Datert: 16.10.2014
Besvart på vegne av: Justis- og beredskapsministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Veteranforbundet SIOPS sendte bekymringsmelding til Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og forsvarssjefen 5. september 2014 om behov for beskyttelse for 26 afghanske tolker som i tidsperioden 2006 til 2014 har vært ansatt av Forsvaret, båret norske uniformer og gjort krevende oppdrag for Forsvaret i Afghanistan. De er i realiteten norske veteraner og er nå svært risikoutsatt og det haster.

Vil statsråden sikre at disse tolkene, samt framtidig personell på oppdrag for Norge, gis beskyttelse i Norge?


Les hele debatten