Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

Om statsråden kan forsikre Stortinget om at en langsiktig industriell løsning vil bli prioritert når prosessen om å selge statens aksjer i Mesta er i gang

Datert: 16.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Statsråden ønsker å selge statens aksjer i Mesta, og dette har flertallet i Stortinget gitt fullmakt til. I Bergensavisen i november 2013 er statsråden sitert på at hun mener en best mulig industriell løsning for Mesta kan oppnås ved at det selges til en kjøper med kjennskap til bransjen.

Kan statsråden forsikre Stortinget om at en langsiktig industriell løsning vil bli prioritert når salgsprosessen er i gang?


Les hele debatten