Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om kva som vil skje med pengane som var meint å gå til Ungarn, ettersom Noreg har varsla at ein stansar vidare utbetalingar av EØS-midlar til landet

Datert: 16.10.2014
Besvart: 22.10.2014 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Gjennom løyvingane av EØS-midlane har Noreg inngått avtalar om økonomisk støtte til mange ulike land i EU, inkludert Ungarn.

Veit statsråden kva som vil skje med pengane som var meint å gå til Ungarn, ettersom Noreg har varsla at ein stansar vidare utbetalingar av EØS-midlar til landet?


Les hele debatten