Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Om hvorvidt det er hensiktsmessig anvendelse av norske bistandsmidler at halvparten av en bevilgning til styrking av den somaliske statsforvaltningen er gått til å lønne somaliske statsansatte, mens resten er gått til å dekke honorarer til private norske konsulentselskaper

Datert: 02.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I Aftenposten 26. september kunne vi lese at bare halvparten av en bevilgning på 79,2 mill. kroner til styrking av den somaliske statsforvaltningen er gått til å lønne somaliske statsansatte, mens resten er gått til å dekke honorarer til private norske konsulentselskaper.

Mener utenriksministeren at dette er en hensiktsmessig anvendelse av norske bistandsmidler?


Les hele debatten