Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om når det midlertidige transittmottaket på Refstad i Oslo skal flyttes, med henvisning til at beliggenheten bl.a. gjør at det lett blir utsatt for kontakt med narkotikamiljøene i byen, og at det derved skapes utrygghet for beboere og nærmiljø

Datert: 23.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det har i lang tid vært et ønske om å flytte det midlertidige transittmottaket på Refstad i Oslo, bl.a. fordi beliggenheten gjør at det lett blir utsatt for kontakt med narkotikamiljøene i byen, og at det derved skapes utrygghet for beboere og nærmiljø. I begynnelsen av september 2013 informerte Justis- og beredskapsdepartementet om at det var tatt beslutning om flytting innen tre år, men i år har departementet uttalt at de ikke har flytteplaner.

Når tar statsråden sikte på at det midlertidige transittmottaket skal flyttes?


Les hele debatten