Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorfor regjeringen foreslår å inndra avgiftsfordelen kommuner har ved å bli innplassert i arbeidsgiveravgift sone 3, gjennom reduserte statlige overføringer

Datert: 23.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Vanylven kommune jublet over å bli innplassert i arbeidsgiveravgift sone 3 tidligere i år, noe som betyr avgiftslettelser. I statsbudsjettet foreslår imidlertid regjeringen å inndra denne avgiftsfordelen gjennom reduserte statlige overføringer. Dette gjelder totalt 31 kommuner, herunder de 3 kommunene som ble innplassert i sone 3 nå i 2014. Det foreslås imidlertid ikke tilsvarende kutt for de 32 kommunene som allerede er i sone 3.

Kan statsråden gi en forklaring på dette?


Les hele debatten