Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Datert: 29.10.2014
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): 10 minutter etter at Tilregnelighetsutvalget leverte rapporten til justis- og beredskapsministeren uttalte representanter fra Fremskrittspartiet på Stortinget at det ikke ville få følger for det som kommer til Stortinget fra regjeringen fordi Fremskrittspartiet på Stortinget har stor innflytelse over statsråden.

Kan statsråden avklare om regjeringen har konkludert med det samme som Fremskrittspartiet på Stortinget med hensyn til oppfølging av NOU-en, og at Fremskrittspartiet på Stortinget allerede har fått gehør for sitt standpunkt i regjeringen før saken kommer til Stortinget?


Les hele debatten