Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

Om korleis statsråden vurderer sikkerheita til passasjerar på Bergensbana, og om regjeringa vil løyve ekstraordinære midlar til vedlikehald og rassikring på Bergensbana etter storflaumen

Datert: 30.10.2014
Fremsatt av: Gerd Eli Berge (Sp)
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 05.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): På ny er delar av Bergensbana vaska vekk. Togtraseen som går langs Vosso, blei ramma av storflom, og bana er per 30. oktober stengd på ubestemt tid. Ifølgje avisa Hordaland er det fleire plassar så utvaska under skjenene at ein må fylle i med nye massar. Det er ikkje fyrste gong at Bergensbana er stengd på grunn av ras eller andre naturhendingar.

Korleis vurderer statsråden sikkerheita til passasjerar på Bergensbana, og vil regjeringa løyve ekstraordinære midlar til vedlikehald og rassikring på Bergensbana etter storflaumen?


Les hele debatten