Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Om utenriksministerens syn på uttalelsene til nestlederen i Fremskrittspartiet om bistand til kurderne i kampene mot IS og den folkerettslige sett uklare situasjonen om aksjoner i Syria

Datert: 30.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Det har vært enighet i Norge om at deltakelse i internasjonale operasjoner må ha et avklart folkerettslig mandat. I Dagsnytt 18 den 7. oktober 2014 sa Fremskrittspartiets nestleder Per Sandberg følgende i en debatt om bistand til kurderne i kampene mot IS og den folkerettslige sett uklare situasjonen om aksjoner i Syria: 'Der er jo Norge snart aleine da, i forhold til det folkerettslige. Jeg er mer opptatt av å bruke folkets rett her, jeg'.

Hva er utenriksministerens syn på denne holdningen til folkeretten?


Les hele debatten