Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Om når vedtaket om å gjere bruken av barnehus obligatorisk for barn under 16 år vil verte gjennomført, og korleis vedtaket er tatt omsyn til i forslaget til statsbudsjett

Datert: 30.10.2014
Besvart: 05.11.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Stortinget vedtok i juni 2013 etter forslag frå Arbeidarpartiet å styrke barnehusa og gjere bruken av barnehus obligatorisk. Eit samla storting vedtok å gjere bruken av barnehus obligatorisk for barn under 16 år, samt styrke kapasiteten.

Når vil vedtaket verte gjennomført, og korleis er vedtaket tatt omsyn til i forslaget til statsbudsjett?


Les hele debatten