Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om å syte for at det vert sett av midlar t.d. til eit nytt fond, slik at berørte kommunar og etatar raskt og ubyråkratisk er sikra den økonomiske støtta dei treng for å byggje opp att lokalsamfunna etter flaum og andre naturøydeleggingar

Datert: 30.10.2014
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 05.11.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Dei siste dagane har me sett at flaum nok ein gong har gjort store øydeleggingar i fleire kommunar. Kommunar som i utgangspunktet har vanskeleg økonomi, fortvilar og er usikre på korleis dei skal makte dei ekstra kostnadene.

Vil regjeringa syte for at det vert sett av midlar over statsbudsjettet, t.d. til eit nytt fond, slik at berørte kommunar og etatar raskt og ubyråkratisk er sikra den økonomiske støtta dei treng for å byggje opp att lokalsamfunna etter flaum og andre naturøydeleggingar?


Les hele debatten