Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Om framdriften på planleggingen av ny Glomma-kryssing, og når en ser for seg at utbygging av prosjektet kan starte opp

Datert: 06.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Planlegging av ny riksveg 22 over Glomma i Fet i Akershus er i gang. Dagens bru har for dårlig kapasitet, og det er i dag lange bilkøer og store trafikale problemer. Ny Glomma-kryssing er omtalt i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Hvordan er framdriften på planleggingen av ny Glomma-kryssing, og når ser en for seg at utbygging av prosjektet kan starte opp?


Les hele debatten