Spørretimespørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hva som er begrunnelsen for at regjeringen har det så travelt med å redusere fylkeskommunens innflytelse over den regionale utviklingen, samtidig som Stortinget våren 2015 skal ta stilling til oppgavefordelingen mellom stat, kommune og det regionale folkevalgte nivå

Datert: 05.11.2014
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 12.11.2014 av næringsminister Monica Mæland

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Regjeringen har nylig sendt på høring forslag om å fjerne fylkeskommunene som deleiere av Innovasjon Norge, og fjerne bestemmelsen om at selskapet skal ha regionale styrer.

Hva er begrunnelsen for at regjeringen har det så travelt med å redusere fylkeskommunens innflytelse over den regionale utviklingen, samtidig som Stortinget er forespeilet at man våren 2015 skal ta stilling til oppgavefordelingen mellom stat, kommune og det regionale folkevalgte nivå?


Les hele debatten