Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil tillate at Rjukan sykehus blir lagt ned før jul, med bakgrunn i at det er sett krav om at det i god tid før avvikling av medisinsk akuttberedskap skal framleggjast ny og oppdatert plan for det prehospitale akuttilbodet

Datert: 06.11.2014
Besvart: 12.11.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Rjukan sykehus kan bli stengt før jul, ifølgje eit oppslag i Varden den 4. november 2014. Helse- og omsorgsministeren har godkjent Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF der det står at drifta på medisinsk avdeling på Rjukan skal fortsette til juni 2015. Helse- og omsorgsministeren har i tillegg sett krav om at det i god tid før avvikling av medisinsk akuttberedskap skal framleggjast ny og oppdatert plan for det prehospitale akuttilbodet.

Er slik plan godkjend, og vil statsråden tillate at Rjukan sykehus blir lagt ned før jul?


Les hele debatten