Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hvorvidt statsråden mener at produksjonen av mais med genmodifiserte maislinjer har positiv samfunnsnytte og bidrar til bærekraftig utvikling

Datert: 06.11.2014
Fremsatt av: Geir Pollestad (Sp)
Besvart: 12.11.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Mener statsråden at produksjonen av mais med de genmodifiserte maislinjene T25 og NK603 har positiv samfunnsnytte og bidrar til bærekraftig utvikling, slik genteknologiloven krever for at de skal kunne omsettes i Norge?


Les hele debatten