Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Om statsråden vurderer et forbud mot kirurgisk kastrering av griser, med henvisning til at det nå finnes en godkjent vaksine som kan hindre utvikling av rånelukt

Datert: 06.11.2014
Besvart: 12.11.2014 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I dag kastreres grisunger rutinemessig i svinenæringa, tross dyrevelferdslovens forbud mot amputasjon. I Budsjett-innst. S. nr. 8 (2007-2008) ba næringskomiteen regjeringen om å '[...] så snart som mulig komme tilbake til Stortinget med en vurdering av om forbudet mot kastrering av gris bør iverksettes når det foreligger en godkjent vaksine som kan hindre utvikling av rånelukt'. Nå er vaksinen Improvac godkjent av Legemiddelverket, og erfaringene er gode.

Vurderer statsråden nå forbud mot kirurgisk kastrering?


Les hele debatten