Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 10.11.2014
Spørsmålet er trukket tilbake

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Langs fv. 13 i Oppland har en grunneier tilbudt seg å bygge gratis fortau på toppen av en vann- og avløpstrasé over en strekning på 2 km. Statens vegvesen mener at fortau ikke kan bygges ved fartsgrense 80 km/t da det kan gi 'falsk trygghet for dem som ferdes på fortauet'. Samtidig nektes kommunen nedsatt fartsgrense pga. lav årsdøgnstrafikk.

Mener statsråden at det er bedre med fotgjengere gående langs en smal vei uten fortau i 80 km/t framfor fotgjengere gående på et opparbeidet fortau langs en vei i 80 km/t?


Les hele debatten