Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt det er FrPs politikk at norske fengsler skal bryte prinsippene i menneskerettskonvensjonen, med henvisning til at Sivilombudsmannen avdekket at innsatte på sikkerhetsceller ble rutinemessig kledd nakne

Datert: 20.11.2014
Besvart: 03.12.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Sivilombudsmannen avdekket at innsatte på sikkerhetsceller ble rutinemessig kledd nakne. Fremskrittspartiets representant Tybring-Gjedde sa at Fremskrittspartiets politikk var å prioritere ofrene framfor innsatte på sikkerhetscelle.

Skal prinsippene i Den europeiske menneskerettskonvensjonen kunne brytes, er det Fremskrittspartiets politikk at standarden i norske fengsler skal reduseres til utenlandsk standard, der menneskerettighetene ikke har like stor plass, og er statsråden enig i at dersom man prioriterer ofrene, så må man prioritere ned innsatte?


Les hele debatten