Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om motorferdsel i utmark, og hvorvidt statsråden vil sørge for at forsøkskommunene får forlenge forsøket frem til ny lov er trådt i kraft

Datert: 06.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Som kjent har det pågått et forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel i utmark siden 2000 i 7 kommuner. I 2008 godkjente Kommunal- og regionaldepartementet at forsøket kunne videreføres fram til ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er avklart og trådt i kraft. Forsøket ble likevel avviklet med virkning fra 1. mai 2014, da forsøksordningen skulle utvides. Som kjent ble dette forsøket stoppet, og ny lov er under utarbeidelse.

Vil statsråden sørge for at disse forsøkskommunene får forlenge forsøket frem til ny lov er trådt i kraft?


Les hele debatten