Spørretimespørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til kunnskapsministeren

Om hvorfor de to institusjonene Universitetet i Nordland og Høgskolen i Narvik knapt er nevnt i regjeringens nordområdepolitikk

Datert: 13.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): I rapporten Nordkloden slår regjeringen fast at Norge skal være ledende på kunnskap om nord, for nord og i nord. Kunnskapsinstitusjonene i nord gir oss grunnlaget for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping. Universitetet i Nordland er ledende innen havbrukskunnskap. I havbruksnæringa har vi fortrinn til økt verdiskaping. Vi har Høgskolen i Narvik med sitt teknologimiljø som er viktig for utvikling av leverandørindustrien.

Hvorfor er de to institusjonene knapt nok nevnt i regjeringens nordområdepolitikk?


Les hele debatten