Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til fiskeriministeren

Om ikkje regjeringa er uroa over at bergverksindustrien sitt ønskje om å etablere sjødeponi i norske fjordar kan få konsekvensar for Noreg som sjømatnasjon

Datert: 13.11.2014
Fremsatt av: Gunhild Berge Stang (V)
Besvart: 19.11.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): 60 selskap i Sogn og Fjordane innan sjømatnæringa, reiseliv m.v., med ein samla omsetnad på om lag 16 mrd. kroner, fryktar for tap av arbeidsplassar og verdiskaping. Dei ber regjeringa seie nei til utslepp av gruveavfall i Førdefjorden. Selskapa viser til risikoen for at avfallet kan spreie seg, og er spesielt uroa over det potensielle omdømetapet for norsk fisk.

Er ikkje regjeringa uroa over at bergverksindustrien sitt ønske om å etablere sjødeponi i norske fjordar kan få konsekvensar for Noreg som sjømatnasjon?


Les hele debatten