Spørretimespørsmål fra Kåre Simensen (A) til utenriksministeren

Om hva myndighetene gjør overfor Russland for å få avklart om fortsatt drift av reaktorene ved Kola atomkraftverk er forsvarlig, og om det utgjør en sikkerhetsrisiko overfor befolkningen i Finnmark

Datert: 13.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Reaktor nummer fire på Kola atomkraftverk har fått utvidet sin levetid med 25 år. Det er nesten det dobbelte av reaktorens tekniske levetid. – Norske myndigheter må ta ansvar for å avklare hvorvidt dette er forsvarlig, sier Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer.

Jeg vil følge dette opp ved å spørre utenriksministeren hva myndighetene gjør overfor Russland for å få avklart om fortsatt drift av disse reaktorene er forsvarlig, og om det utgjør en sikkerhetsrisiko overfor befolkningen i Finnmark?


Les hele debatten