Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Om hva som er regjeringens videre planer for satsing på mineralnæringen

Datert: 13.11.2014
Besvart på vegne av: Næringsministeren
Besvart: 19.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Tidligere næringsminister Trond Giske la fram Norges første mineralstrategi i mars 2013. Solberg-regjeringen har fulgt opp strategien i sin politiske plattform, med formuleringer om å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Bransjen har imidlertid fått signaler fra departementet om at mineralstrategien ikke lenger gjelder, fordi den kom fra den forrige regjeringen.

Kan statsråden avklare om dette stemmer, og redegjøre for hva som er regjeringens videre planer for satsing på mineralnæringen?


Les hele debatten