Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Datert: 13.11.2014
Spørsmålet er trukket tilbake

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kommunal Rapport meldte 6. november at de har laget en database over leverandørene som kommunene benytter. Tilgang til basen blir en abonnementsbasert betalingstjeneste. Noen få kommuner nektet innsyn, mens andre brukte lang tid. Fjorårets uttrekk dokumenterte blant annet hvordan en rekke selskaper med lokalpolitikere i styreverv eller med eierinteresse henter ut nesten 1 mrd. kroner fra egne kommuner.

Bør kommunene pålegges innsyn og en slik database opprettes i offentlig regi som en gratis tjeneste for alle?


Les hele debatten