Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om at det samiske nesten er fraværende i nordområdemeldingen, og hva statsråden vil gjøre for å rette opp at regjeringen i liten grad bruker konsultasjonsordningen sammenlignet med tidligere år

Datert: 13.11.2014
Besvart: 19.11.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): I anledning av presentasjonen av regjeringens nordområdemelding har det kommet fram at det samiske nesten er fraværende i rapporten. Samtidig kom det fram påstander om at 98 pst. av arealene i nord er uutnyttet. Ytterligere viser tall for 2014 at regjeringen i liten grad bruker konsultasjonsordningen sammenlignet med tidligere år.

Hvis dette medfører riktighet, hva vil statsråden gjøre for å rette opp dette?


Les hele debatten